Helligåndshuset med storkereden

Helligåndshuset med storkereden på den nordlige gavl.

Bookmark the permalink.