Billeder

Menneskefisker

Menneskefisker

Menneskefisker

Materiale: Akryl og net
Størrelse: 40×40

Inspiration: Dette billede er malet ud fra bibelteksten ”Peters fiskefangst” Lukasevangeliet kapitel 5 v. 1-11.

Peters fiskefangst

“Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne fra gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, der der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: “Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!” Men Simon svarede: “Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.” Det gjorde, at de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: “Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.” For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus` sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: “Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.” Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.”

Billedet er malet til en af mine rigtige gode venner og sammen med billedet fulgte en tekst, hvor jeg beskriver en dialog mellem Jesus og disciplen Simon Peter.

En dag i himlen kastede Gud Fader
et net af kærlighed ned over jorden.

Det landede blandt mennesker,
og i midten stod Jesus og sagde:

“Jeg er kommet for at gøre jer
til menneskefiskere”.

Men når tid er, skal jeg tilbage
til min fader i himlen.

Disciplen Simon Peter kom forbi
og sagde:

“Skal jeg være fisker og hver dag sejle ud på havet?”

“På en måde”, sagde Jesus.

“Men du skal fiske blandt mennesker,
og når tid er, vil dit net fyldes,
og jorden vil blive opfyldt
af kærlighed.

Bookmark the permalink.