Billeder

Sundhedskort

Sundhedskort

Sundhedskort

Materiale: Akryl
Størrelse: 140×60

I mit arbejde med dette billede har jeg ladet mig inspirere af Henry Heerups (1907-1993) billede- og symbolsprog, farverige og naive udtryk. Heerup var en afholdt kunstner med en overdådig fantasi, og hans fabulerende fortællinger, om livets glæder og sorger, kom til udtryk i hans billeder, skulpturer og grafiske arbejder. Læs mere om Heerup på www.heerup.dk.

Sundhedskort
“Sundhedskort” i venteværelset i lægehuset, Assentoft.

Arbejdet, med billederne til lægehuset, har taget udgangspunkt i samtaler med personalet og besøg i venteværelset. Min tanke har hele tiden været at lave et billede med titlen: ”Sundhedskort” samt skabe et rum, hvor der er rart at være for både børn og voksne. Overskrifter for mit arbejde har været livscyklus, øjenkontakt og tryghed.

Men selve ideen til billedet kom en dag, hvor jeg skulle snakke med min læge. Men da jeg stod som “nummer 5 i køen”, havde jeg tid til at kigge på mit sygsikringskort, og her opdagede jeg, at der til venstre på kortet, med store røde typer, stod SUNDHEDSKORT. Så det blev titlen på mit billede til lægehuset i Assentoft

Bookmark the permalink.