Billeder

Sønderbros Apotek

Sønderbros Apotek i Randers

Sønderbros Apotek ved Randers Busterminal

Materiale: Akryl
Størrelse: 40×30

Arbejdet, med billederne til Sønderbros Apotek i Randers, har taget udgangspunkt i samtaler med apoteker Bjørn Petersen Thorbjørner, og overskriften for mit arbejdet har været ”By, sundhed og kultur”. Mit arbejde bestod i at lave en serie på 6 billeder, som er trykt på apotekets receptkuverter.

Gennem egne fotos, skitser og samtaler med lokale borgere viste der sig at være et stort materiale at arbejde ud fra, og udfordringen var herefter at sortere og skabe billeder, der kunne sættes sammen og fremstå som en helhed i motiv og farver. Endelig har jeg, på opfordring, valgt at supplere mine malerier med historiske billeder, skitse samt fotografier, som jeg har brugt i mit arbejde med billederne.

Sønderbros Apotek
Sønderbros Apotek lå oprindeligt i Storegade 12 men har navn efter den gamle Sønderbro. I 1961 kom Sønderbros afløser til at hedde Randersbro. Gaden mellem Storegade og Randersbro hedder Søndergade. Så historisk er der en grund til, at apoteket hedder: ”Sønderbros Apotek”.

Receptkurvert
Motivet, på denne receptkuvert, viser et billede af Randers Sønderbro fra 1853 og er tegnet af B. Skovsbøll. Se mere på www.receptkuverter.dk.

Sønderbro Apotek ved Randers Busterminal
Sønderbros Apotek i Randers.

Efter kongelig resolution af 19/6 1931, åbnes Sønderbros Apotek den 4. juni 1932 af apoteker L.C. Svennevig. Videreførest af apoteker Sigurd A.Gry 1938-1953. Derefter fra april 1953 -1974 apoteker TH.C.Justesen. 1974-1988 Carl Grunnet-Jensen. Svend Erik Jensen overtager da apoteket i 1988, og i 2000 flyttes apoteket til Sundhedhuset i Dytmærsken 10. Nuværende apoteker Bjørn Petersen Thorbjørner overtog apoteket april 2009.

Randers havn  med Verdos kraftvarmeværk og havnens slæbebåd Jens Ove
Randers havn med Verdos kraftvarmeværk og havnens slæbebåd Jens Ove.

Dronning Magrethe besøger Randers d. 14. september 2010
Kongeskibet Dannebrog lagde til i Randers Havn den 14. September 2010, hvor Dronning Margrethe besøgte byen.

Bookmark the permalink.